Nieuws

GroenLinks Veendam verkiezingsprogramma 2018-2022

Dit verkiezingsprogramma is anders dan anders, omdat we verschillende perspectieven met elkaar verbinden en daardoor sterker staan. Voor de inwoners van onze drie gemeenten wil GroenLinks een gezamenlijk perspectief bieden, waarbij de mogelijkheden en kansen die de Veenkoloniën bieden als uitgangspunt dienen.

Lees verder

GroenLinks Veendam 7 kandidaten

Eerder had de gezamelijke ledenvergadering voor de Veenkolonien (voormalig aparte afdelingen voor Veendam, Stadskanaal en de Pekelas) al 5 kandidaten verkozen te staan voor de 2018 gemeenteraadsverkiezingen. Kijk binnenkort naar introductie van de kandidaten.

Lees verder

Meer dan 12.000 deelnemers aan demonstratie tegen aardbevingen

Meer dan 12.000 mensen hebben vrijdag 19 januari in Groningen gedemonstreerd tegen de gaswinning, de daaruit voort vloeiende aardbevingen en het uitblijven van afdoende maatregelen en een goed schadeherstelplan. Het aantal deelnemers was zo groot dat bij de terugkomst van de eerste demonstranten op de Vismarkt de laatsten nog aan hun tocht door de stad moesten beginnen. Het is duidelijk dat de Groningers het nu wel helemaal zat zijn.

Bij de demonstranten waren ook vele policiti uit Groningen en Den Haag. Voor GroenLinks waren o.a. partijleider Jesse Klaver en Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren aanwezig. 

 

Lees verder

De toekomst in de praktijk: natuurinclusieve landbouw

Op 12 mei bracht de Statenfractie van GroenLinks een werkbezoek aan de inmiddels beroemde natuurboerderij van Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg in Muntendam. Natuurinclusieve landbouw, landbouw waarin de natuur als vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, staat bij de fractie hoog op de agenda.

Het gaat in Nederland niet goed met weide- en akkervogels. Eén van de oorzaken daarvan is de manier waarop in ons land landbouw wordt bedreven: grootschalig en met intensief gebruik van de grond. Daardoor is er te weinig ruimte overgebleven voor de dieren die van oudsher op landbouwgrond leefden. GroenLinks heeft jarenlang terecht de loftrompet gestoken over biologische landbouw, maar voor vogels liggen er ook kansen als de gewone landbouw rekening wil houden met de natuur op het land.

Lees verder

'Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning'

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OVV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OVV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.

Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.