Nieuws

GroenLinks Veendam: de eerste vijf kandidaten

GroenLinks gaat in Veendam meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker is Trevor Mooijman. Rechtsachter op de foto. Naast hem Theo Mooijman en op de voorste rij van links naar rechts Lars Schieving, Anke Schieving en Rianne Ten.

Geef uw mening over natuur en landschap in uw omgeving

Provinciale Staten van Groningen nodigen inwoners van de provincie Groningen uit om hun mening te geven over de natuur en het landschap in hun omgeving. Dit kan van 11 december tot en met 20 december 2017 via de website www.kiesvoorgroningen.nl De Staten willen graag weten hoe inwoners van Groningen de natuur en het landschap in hun omgeving beleven en wat zij daarin belangrijk vinden. Voor Statenleden is dit een belangrijke bron van informatie. In 2018 staan natuur en landschap regelmatig op de agenda van de Staten. 

Lees verder

De toekomst in de praktijk: natuurinclusieve landbouw

Op 12 mei bracht de Statenfractie van GroenLinks een werkbezoek aan de inmiddels beroemde natuurboerderij van Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg in Muntendam. Natuurinclusieve landbouw, landbouw waarin de natuur als vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, staat bij de fractie hoog op de agenda.

Het gaat in Nederland niet goed met weide- en akkervogels. Eén van de oorzaken daarvan is de manier waarop in ons land landbouw wordt bedreven: grootschalig en met intensief gebruik van de grond. Daardoor is er te weinig ruimte overgebleven voor de dieren die van oudsher op landbouwgrond leefden. GroenLinks heeft jarenlang terecht de loftrompet gestoken over biologische landbouw, maar voor vogels liggen er ook kansen als de gewone landbouw rekening wil houden met de natuur op het land.

Lees verder

'Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning'

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OVV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OVV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.

Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.

Domela Nieuwenhuis Museum blijft open!

Het is gelukt: het Domela Nieuwenhuis Museum blijft in Heerenveen! Meer dan 5000 mensen hebben de petitie ondertekend en de voorgenomen bezuinigingen op het museum zijn van de baan. Samen met het bestuur van Museum Heerenveen gaat het Domela Nieuwenhuis Fonds nu hard aan de slag om het museum nog aantrekkelijker te maken. Wilt u het museum financieel steunen? ?Wordt dan vriend van het Domela Nieuwenhuis Museum. Voor minimaal 25,00 euro per jaar ondersteunt u dan het onderhoud van het museum. U krijgt dan gratis entree tot het museum, een uitnodiging voor de opening van exposities, een uitnodiging voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis lezing en een gedrukt exemplaar van deze lezing.

U wordt vriend door storting van het door u gekozen bedrag op rekeningnummer IBAN: NL29 INGB 0006 176167 van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds. Nieuwe vrienden ontvangen na betaling als welkomstgeschenk het boek ‘Sporen van Domela in Friesland’.

Kijk voor meer informatie op: www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl

GroenLinks wil directe vermindering gaswinning

De regering moet alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) uitvoeren, alle schade vergoeden en de gaskraan snel verder dichtdraaien naar 12 miljard kuub. Dat zegt Liesbeth van Tongeren nadat de OVV vandaag concludeerde dat haar aanbevelingen uit 2015 over gaswinning in Groningen niet zijn opgevolgd. Van Tongeren wil snel in debat met minister Kamp.
Lees verder

Pagina's