Nieuws

Actie: Geen verhoging van het lage btw-tarief

Een brede coalitie van GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, FNV, de Patiëntenfederatie, de Fietsersbond, de Anbo, de Beroepsorganisatie Kunstenaars en vele anderen trekt ten strijde tegen de geplande btw-verhoging op dagelijkse boodschappen, boeken, fietsreparaties, concertkaartjes en openbaar vervoer.

Het nieuwe kabinet maakt de keuze voor het grote geld en niet voor de gewone mensen. Vergroot de maatschappelijke druk en sluit je aan. Samen krijgen we de plannen van tafel. Ga naar www.geenbtwverhoging.nl en werk mee aan deze actie door de petitie te ondertekenen.

De toekomst in de praktijk: natuurinclusieve landbouw

Op 12 mei bracht de Statenfractie van GroenLinks een werkbezoek aan de inmiddels beroemde natuurboerderij van Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg in Muntendam. Natuurinclusieve landbouw, landbouw waarin de natuur als vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, staat bij de fractie hoog op de agenda.

Het gaat in Nederland niet goed met weide- en akkervogels. Eén van de oorzaken daarvan is de manier waarop in ons land landbouw wordt bedreven: grootschalig en met intensief gebruik van de grond. Daardoor is er te weinig ruimte overgebleven voor de dieren die van oudsher op landbouwgrond leefden. GroenLinks heeft jarenlang terecht de loftrompet gestoken over biologische landbouw, maar voor vogels liggen er ook kansen als de gewone landbouw rekening wil houden met de natuur op het land.

Lees verder

Word jij ons nieuwe Raadslid?

In maart 2018 kiezen de bewoners van de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal in elke gemeente een nieuwe gemeenteraad.

GroenLinks zoekt daarom gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die het lokale beleid schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Als dat iets voor jou is, meld je dan vóór 1 september 2017 aan bij een van deze bestuursleden van de GroenLinks afdeling Veenkoloniën (waar Veendam, Pekela en Stadskanaal onder vallen):

Theo Mooijman, voorzitter, thcm@kabel.netvisit.nl

Elly Knevelman, penningmeester, hansellyknevelman@home.nl

Als je je aanmeldt, ontvang je in een gesprek met één van de bestuursleden uitleg over de procedure, over het werk van een raadslid en van de steunfractieleden en vertel je zelf over jouw motivatie en achtergrond. Je krijgt een bewilligingsformulier mee ter invulling, indien de kandidatuur wordt doorgezet.

Een gesprek met de kandidatencommissie vindt plaats indien je opteert voor een van de kopplaatsen van de ranglijst. Dat gesprek vindt plaats in september waarna de kandidatencommissie met een voorstel komt voor de conceptkandidatenlijst aan de leden.

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Veenkoloniën stelt vervolgens eind november 2017 de definitieve kandidatenlijsten vast.

 

'Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning'

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OVV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OVV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.

Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.

Domela Nieuwenhuis Museum blijft open!

Het is gelukt: het Domela Nieuwenhuis Museum blijft in Heerenveen! Meer dan 5000 mensen hebben de petitie ondertekend en de voorgenomen bezuinigingen op het museum zijn van de baan. Samen met het bestuur van Museum Heerenveen gaat het Domela Nieuwenhuis Fonds nu hard aan de slag om het museum nog aantrekkelijker te maken. Wilt u het museum financieel steunen? ?Wordt dan vriend van het Domela Nieuwenhuis Museum. Voor minimaal 25,00 euro per jaar ondersteunt u dan het onderhoud van het museum. U krijgt dan gratis entree tot het museum, een uitnodiging voor de opening van exposities, een uitnodiging voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis lezing en een gedrukt exemplaar van deze lezing.

U wordt vriend door storting van het door u gekozen bedrag op rekeningnummer IBAN: NL29 INGB 0006 176167 van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds. Nieuwe vrienden ontvangen na betaling als welkomstgeschenk het boek ‘Sporen van Domela in Friesland’.

Kijk voor meer informatie op: www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl

GroenLinks wil directe vermindering gaswinning

De regering moet alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) uitvoeren, alle schade vergoeden en de gaskraan snel verder dichtdraaien naar 12 miljard kuub. Dat zegt Liesbeth van Tongeren nadat de OVV vandaag concludeerde dat haar aanbevelingen uit 2015 over gaswinning in Groningen niet zijn opgevolgd. Van Tongeren wil snel in debat met minister Kamp.
Lees verder

Pagina's