Bij economie wordt in elk onderdeel rekening gehouden met de brede welvaartsindicatoren: veiligheid, milieu, gezondheid, welzijn, balans tussen werk en privé, wonen, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen. Op deze terreinen ontwikkelt de gemeente een visie en beleid. Hierbij geeft de gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld, door bij vervanging extra aandacht te geven aan energiebesparing en duurzame opwekking. 

Afval voorkomen is belangrijk, wat rest is vervolgens bestemd voor hergebruik door middel van (nieuwe) economische activiteiten. Daarom wil GroenLinks werken met ja/ja sticker.

Meer weten over onze plannen voor een circulaire economie? Lees het verkiezingsprogramma dat je hier beneden kunt downloaden.