Het is onbegrijpelijk dat de demissionaire regering ervoor kiest om zo’n groot en desastreus besluit te nemen over het meest bijzondere en kwetsbare stuk natuur dat Nederland rijk is. Ook omdat de rechter oordeelde dat de regering er alles aan moet doen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Onderteken de petitie die door de Waddenvereniging is gestart:

https://waddenvereniging.nl/nieuws/11139-ook-zo-woedend-over-nieuwe-gaswinning-waddenzee.html

Doe dit voor 15 september, want dan wordt het onderwerp besproken in de Tweede Kamer.