Wat gaat er gebeuren?

  • Voor de zomer van 2021 wordt er een ‘foto van Groningen’ gemaakt met de huidige staat en de trends en ontwikkelingen. Op basis van deze foto worden toekomstscenario's gemaakt.
  • Na de zomer van 2021 wordt met belanghebbenden gediscussieerd over de toekomstscenario’s en worden keuzes gemaakt voor ambities en doelen. 
  • In 2022 komen er bijeenkomsten, werkateliers en een Omgevings-hackathon voor jongeren.
  • In januari 2023 wordt de nieuwe Omgevingsvisie door Provinciale Staten van Groningen vastgesteld.

Meedoen? Ga naar https://www.stemvanprovinciegroningen.nl/