GroenLinks Veendam bijdragen mei 2019 raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 27 mei heeft GroenLinks Veendam raadslid Trevor Mooijman de volgende bijdragen geleverd.

27 mei 2019.

ODG | Raadsbreed zijn er zorgen over de ODG, daar waar we wel zien dat onder de nieuwe directie er een koers van verbetering is ingezet. Raad en College trekken gezamenlijk op om de ODG achter de broek te zitten om “scherper aan de wind te gaan zeilen”, zoals ze het zelf verwoord hebben. GL heeft voor de motie van Gemeentebelangen gestemd (aangenomen met twaalf stemmen voor en vijf tegen) om een zienswijze in te dienen.

Lesgelden muziekschool | De PvdA stelde een amendement voor op de staffels van lesgelden voor de Muziekschool. De allerlaatste overigens, omdat de MDT binnenkort verzelfstandigd verder gaat. Een sympathiek idee, om aan de bovenkant twee staffels toe te voegen (hogere inkomensgroepen meer en de laagste groep minder lesgeld te laten betalen), maar een sympathiek idee hoeft niet per se een goed idee te zijn. Moeten we willen om de MDT tot meer administratief werk te dwingen vlak voor de verzelfstandiging? Waarom zijn de tarieven voor volwassenen niet meegenomen in het amendement? Om hoeveel kinderen gaat het precies, oftewel: zet het wel enige zoden aan de dijk? Weten we op basis van de cijfers van 2018 wel of dit plan budgetneutraal uitgevoerd kan worden? En vooral: jagen we door hogere lesgelden de groep tweeverdieners niet weg van de muziekschool naar privéles? Dan zouden we met een sympathieke regeling in onze eigen voet schieten, want dan zakt het model in elkaar. De wethouder voegde er nog aan toe dat er voor de laagste inkomensgroepen wegen zijn om het lesgeld vergoed te krijgen. GL heeft tegen het amendement gestemd, dat verworpen werd met twaalf tegen vijf (PvdA met steun van de SP).

Jeugd en WMO - Een hoofdpijndossier, niet alleen voor Veendam maar voor alle gemeentes. Het gaat om enorme bedragen, maar vanzelfsprekend gaan we akkoord met het besluit: tevoren had GL aangegeven dat het wat ons betreft een hamerstuk kon worden. Het werd echter een bespreekstuk. De VVD vroeg aan het College waar de extra middelen voor jeugdzorg (die gewoon nodig zijn; daar is helemaal geen discussie over) vandaan gaan komen. Geld kan je immers maar één keer uitgeven en volgens de wethouder is de verschuiving binnen het Sociaal Domein. De wethouder echter gaf geen echt antwoord aan de VVD en toen heb ik de VVD-collega gesteund in haar poging om alsnog het antwoord van de wethouder boven te krijgen: “Welke kant gaat het op? “. Wat we aan de Jeugdzorg besteden door herschikken kan niet anders dan ergens anders vandaan komen. De wethouder gaf aan het niet te weten en ze maakte geen aanstalten om het uit te zoeken en er bijvoorbeeld volgende maand op terug te komen. Het voorstel kwam ter stemming en toen ik zag dat de VVD niet voor stemde, besloot ik om ook als GL tegen te gaan stemmen. Het voorstel is aangenomen met zestien tegen twee.