Trevor Mooijman

Trevor Mooijman

Raadslid en fractievoorzitter GL Veendam

"Voor een groene en sociale samenleving waar iedereen aan mee kan doen."

Raadslid Gemeente Veendam '18-'22

Sinds wanneer ben je lid van GroenLinks?

2012

Wat is je visie omtrent politiek?

Moderne politiek probeert met één initiatief meerdere doelen tegelijk te bereiken. Goed voor het milieu is ook goed voor het samenleven in de buurt, zorgt voor nieuwe verbanden en nieuwe werkgelegenheid. 

Het is niet bedacht in beleidsstukken op het stadhuis, maar door de mensen in de wijken en dorpen zelf. Ik ben een realist, gedreven door idealen: beschermen wat kwetsbaar is, zorgen voor wie moet vertrouwen op de overheid, maar een gemeente die initiatieven niet smoort in regelzucht. 

Ik ben voor de vrije markt waar er een echte markt is, voor het eigen initiatief van burgers en maatschappelijke organisaties als die zelf hun zaken kunnen regelen en voor een kleine, maar sterke, betrouwbare en studerende overheid voor waar de markt en het middenveld niet de oplossing zijn, zoals in het openbaar vervoer en de energievoorziening. 

Het mooiste is als een droom echt werkelijkheid wordt. Als mensen samen een plan concreet handen en voeten geven. Dat is een antwoord op crisis, werkloosheid en toenemende armoede.

Wat doe je?

Ik heb van 1998 tot 2010 parttime voor de klas gestaan. Tegenwoordig ben ik Artistiek leider van het Martini Koorschool Sneek en dirigent van het Martini jongenskoor Sneek sinds 2016 (en betrokken bij de organisatie in diverse functies vanaf 2012). Nevenwerkzaamheden als kerkmusicus (organist, dirigent) bij voornamelijk de RK. Daarnaast ben ik verkozen in 2016 in de Onderdeelcommissie Bezorgen van PostNL.

Naast mijn betaalde activiteiten ben ik ook actief via vrijwilligerswerk: in de sport sector ben ik in de jaren 2006-2011 lid van de bondsbesturen geweest van zowel de Biljartbond (KNBB) (kwaliteitszetel als voorzitter Sectie Snooker) als de Reddingsbrigade (KNBRD) (portefeuille vrijwilligersbeleid). Daarvoor was ik bestuurslid jeugdzaken van de Noordelijke schaakbond (NOSBO) tussen 2001 en 2007. Op het gebied van muziek ben ik initiatiefnemer, organisator en dirigent van koorprojecten naar Engelse kathedralen (1-2 keer per jaar) sinds zomer 2014. Sedert 2010 ben ik ook countertenor bij het Roder Jongenskoor. In de vakbond ben ik kaderlid Bond van Post Personeel (BVPP) sinds 2016 (o.a. Raad van Afgevaardigden en voorbereidingscommissie CAO postbezorgers). 

Politieke visie voor Veendam:

GroenLinks heeft in de afgelopen Raadsperiode geen zetel gehad. In de jaren daarvoor (zelfstandig en als deel van de gecombineerde fractie D66-GL) voerde ons ambtelijk-juridisch sterk onderlegde raadslid constructieve oppositie op basis van gedegen inhoudelijke argumenten. Ik denk dat GroenLinks zichtbaar moet zijn en makkelijk toegankelijk. Als Raadslid dus midden in het maatschappelijk leven staan in Veendam.