Zorg

Gangbare zorg dient voor iedereen in de gemeente goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

Ouderen worden actief geworven voor vrijwilligerswerk om de betrokkenheid bij de samenleving zo goed mogelijk te behouden.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat ouderen in een bij hun situatie passende omgeving en woning kunnen leven. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt mogelijkheden voor hulp aan inwoners met een beperking. Uitgangspunt is het zolang mogelijk kunnen blijven wonen in de bestaande woonomgeving. Daar waar extra voorzieningen noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken kan een beroep op de gemeente worden gedaan. 

De gemeente voert samen met maatschappelijke organisaties en scholen een actief voorlichtingsbeleid om drank- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan. Ook voor volwassenen komt er voorlichting en hulp.