Ruimte

Veendam heet niet voor niets Parkstad. Het is een mooie, groene gemeente en dat willen we zo houden of versterken.

GroenLinks is voorstander van doortrekken van de spoorlijn naar Stadskanaal(-Ter Apel-Emmen).

De huidige buslijnen moeten minimaal aanwezig blijven net als de service/buurtbus. 

Borgerswold is een aantrekkelijk recreatiegebied waar iedereen zich thuis moet voelen. Groenlinks wil in Borgerswold:

De kinderboerderij ook in het weekend openstellen, zodat wanneer de meeste mensen vrij zijn zij gebruik kunnen maken van deze mooie voorziening.

Een gebied instellen als losloopgebied voor honden zodat honden hier lekker kunnen rennen en spelen.

Wij komen op voor de agrarische gezinsbedrijven die de harmonie zoeken met natuur, milieu en landschap. Daar is hoogwaardige werkgelegenheid te behouden en te ontwikkelen. 

Bij het binnenhalen van nieuwe bedrijven richt de gemeente zich op bedrijven die passen bij het arbeidsaanbod en milieuvriendelijk werken.

GroenLinks is voor een nachtelijke openbaarvervoersverbinding met de stad Groningen en wil dit (indien haalbaar) combineren met het ontwikkelen van goede betaalbare studentenhuisvesting op het Lloyds terras.

Nieuwe bedrijven vestigen zich op de bestaande bedrijfsterreinen. Hier zijn voorzieningen aanwezig zodat er voor de gemeenschap geen extra kosten zijn. Daarnaast hebben meerdere bedrijven op 1 locatie een versterkende werking. 

De nadruk bij bouwaanvragen ligt op het toepassen van duurzame bouwmethodes en energievoorzieningen. De burger krijgt meer vrijheid bij het indienen van bouwvoorstellen. Duurzaam bouwen wordt actief gestimuleerd door de gemeente. 

GroenLinks wil dat particuliere initiatieven voor het schoonhouden van de woonomgeving worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door het daarvoor aanwijzen van wijk en buurtbudgetten en het helpen met het onderhoud van buurtvoorzieningen zoals speeltuinen en hangplekken.

Eigenaren van monumentale panden worden actief begeleid bij onderhoud en renovatie, waarbij samen gezocht wordt naar een goede match van behoud van monumentale waarden en hedendaags gebruik.

De gemeente Veendam zal geen medewerking verlenen aan de winning van schaliegas.