Herindeling

Mogelijke herindeling van de gemeente Veendam.

Er komt waarschijnlijk een herindeling. We vinden het belangrijk dat de gemeente lokaal aanspreekbaar en actief blijft door goed wijk en buurtbeheer.

GroenLinks is voorstander van een samenwerking met buurgemeenten. Het is belangrijk dat de gemeenten elkaar niet beconcurreren op het gebied van bedrijfsvestiging en werkgelegenheid en elkaar hierin juist versterken. We denken dat het een positieve invloed heeft op de werkgelegenheid in de gemeente. 

Zolang er sprake is van een mogelijke gemeentelijke fusie nemen we geen besluiten op de korte termijn die bij een fusie mogelijk teruggedraaid moeten worden