Financiën

De gemeente heeft te maken met dalende inkomsten. Voor GroenLinks betekent dit niet per definitie dat de burger deze tekorten moet aanvullen. Ook zonder de burger te raken kan er nog fors worden bezuinigd. 

GroenLinks wil alle gemeentelijke gebouwen energiezuinig maken. De gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie. Door het plaatsen van zonnepanelen op daken zijn forse bezuinigingen te realiseren. Daarnaast dienen gebruikers bewust gemaakt te worden van het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen en installaties. 

GroenLinks wil de gebouwen van de gemeente effectiever gebruiken. Veel gebouwen (zoals bijvoorbeeld scholen en buurthuizen) worden maar een deel van de dag of week gebruikt.

Wanneer er behoefte is aan ruimte binnen de gemeente wordt eerst gekeken of bestaande monumentale panden te gebruiken zijn alvorens er naar nieuwbouw wordt gekeken.

De inzet van externe medewerkers door de gemeente moet volgens GroenLinks alleen gebeuren wanneer het werkelijk iets oplevert. Grotere projecten moeten samen met andere gemeenten worden opgepakt of er moet gebruik worden gemaakt van daar aanwezige kennis om te voorkomen dat we het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden.

De gemeentelijke gelden worden zonder risico’s beheerd. De gemeente mag geen risico’s lopen met de reserves. De gemeente belegt niet in aandelen, obligaties en andere risicodragende vermogensproducten. 

GroenLinks wil gelden van de gemeenten gebruiken voor de financiering van zonnepanelenprojecten binnen de gemeente. Wanneer hierover met de energiebedrijven goede afspraken gemaakt worden kan dit zonder risico en is het een goede stimulans voor inwoners om zonnepanelen te plaatsen en het levert een beter rendement voor de gemeente.