Cultuur, sport en ontspanning

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Veendam - deze pagina geeft een samenvatting van GroenLinks uitkijk en daarna in detail informatie omtrent verkiezingsprogramma 2018- 2022 (waar GroenLinks Veendam, Stadskanaal en de Pekelas zijn gefuseerd in Veenkolonien hebben we een gedeeld verkiezingsprogramma, maar met onze eigen specifieke aandachtspunten gezien de gemeenten zelf [nog] niet gefuseerd zijn)

Veendam heeft goede wandel-, vaar- en fiets- en recreatievoorzieningen. Ook de culturele voorzieningen zijn op een goed peil en qua sport is er een compleet aanbod in de gemeente. 

GroenLinks wil het voorzieningenniveau op peil houden en het gebruik ervan stimuleren. Hiervoor wil ze dat er goede afstemming en samenwerking komt tussen sportverenigingen, culturele voorzieningen en scholen.

Het huidige voorzieningenniveau met betrekking tot bibliotheken en muziekscholen blijft gehandhaafd. Grote bezuinigingen op deze voorzieningen worden niet uitgevoerd. Samenwerking tussen culturele organisaties en ook scholen wordt bevorderd. 

Sportverenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen. Privatiseren van sportvoorzieningen is een oplossing op de korte termijn die geen voorkeur heeft van GroenLinks. De gemeente bevordert de samenwerking tussen verenigingen onderling en scholen, voegt voorzieningen samen en zorgt voor verduurzaming van accommodaties waardoor de kosten lager worden. 

De gemeente stimuleert activiteiten die deelname aan sport bevorderen, zowel voor ouderen als voor jongeren.

Sport- en culturele verenigingen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om samen te werken en krachten te bundelen, zowel organisatorisch als bij het gebruik van accommodaties en faciliteiten. GL wil de bestaande sportvoorzieningen incl. de zwembaden in stand houden.

GroenLinks vindt kunst en cultuur van grote maatschappelijke waarde en maakt zich sterk voor een gevarieerd cultureel klimaat in de Veenkoloniën. De gemeente neemt in haar begroting jaarlijks een apart bedrag op voor culturele activiteiten, waaronder voor jongeren.

Culturele organisaties en kunstenaars worden gestimuleerd tot meer samenwerking en gezamenlijke activiteiten. Basisscholen, maar ook buitenschoolse opvang krijgen middelen voor kunst en cultuur. De gemeenten blijven de muziekscholen in ons gebied subsidiëren, om het muziekonderwijs met name voor kinderen te stimuleren. De bestaande bibliotheekvoorzieningen worden gehandhaafd en voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt om lezen van jong tot oud te bevorderen.